SMART NOW, GREEN TOMORROW

Podujatia firmy Schneider Electric nesenom v duchu zelenej budúcnosti planéty Zem, sa zúčastnilo takmer 300 hostí z radov zákazníkov firmy. Industriálny priestor Refinery Gallery v Bratislave a a jeho spojenie s klasickou hudbou ako nadčasového faktoru mali za úlohu vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a vyjadriť smerovanie firmy k zelenej budúcnosti v zmysle úspory energie a zdrojov.

Späť do galérie

Partneri